Tuesday, November 10, 2009

Perjuangan GPMS Berlandaskan Al Quran & Hadith

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Menyebut perkara perjuangan,ramai dikalangan kita pada hari ini mengatakan bahawa mereka seorang pejuang yang memperjuangkan AGAMA dan Bangsa.Tetapi setiap perjuangan ini perlu dinilai,adakah ianya mempunyai "harga" di sisi Allah s.w.t.Ini kerana,kita sebagai Muslim,segala tindak tanduk kita adalah tertakluk kepada arahan / perintah daripada Allah s.w.t.Sekiranya,kita melakukan satu-satu tindakan yang tidak bersandarkan kepada arahan Allah s.w.t,dengan kata lain tidak bersandarkan kepada Al quran dan hadith,maka sia-sialah segala amalan kita.
Justeru,penulis ingin berkongsi maklumat bersama-sama dengan rakan-rakan GPMS yang lain dengan menyatakan bahawa PERJUANGAN GPMS adalah berlandaskan Al quran dan Hadith Nabi s.a.w.Ini semuanya untuk menolak hujah yang mengatakan bahawa GPMS hanya memperjuangkan bangsa semata-mata yang dirujuk sebagai perkara asabiyyah.

Pertama
Bersumberkan kepada ayat dari Surah Az zumar ayat 9 yang bermaksud:

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".

Kedua
Bersumberkan kepada ayat dari Surah Ali Imran ayat 18 yang bermaksud :

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yang berilmu ".
**ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu.

Ketiga

Bersumberkan kepada ayat dari Surah At Taubah ayat 122 yang bermaksud :

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya ".

Keempat

Bersumberkan kepada ayat dari Surah Al Mujadalah ayat 11 yang bermaksud :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Inilah sebahagian daripada ayat-ayat Al quran yang dijadikan sumber rujukan GPMS untuk mengangkat kedudukan ilmu itu sendiri ke tempat yang selayaknya.
Manakala kalau ditinjau dari sudut hadith Nabi s.a.w pula maka terdapat banyak hadith yang menceritakan tentang kedudukan ilmu.Antaranya:

Pertama:
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di alam Sahihnya bahawa Nabi s.a.w bersabda : "Barangsiapa yang merintis jalan untuk mencari ilmu pengetahuan,maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju ke syurga".

Kedua :
Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadith yang telah masyhur di lidah bahawa Nabi s.a.w bersabda : "menuntut ilmu itu adalah FARDHU ke atas setiap Muslim ".

Maka segala hadith-hadith Rasulullah s.a.w ini adalah menjadi petunjuk bahawa setiap pekerjaan yang membawa kepada ilmu,samada menuntut ilmu,menyebarkan ilmu,cinta kepada majlis ilmu,membuat satu badan untuk memudahkan penyebaran ilmu,semuanya itu adalah berlandaskan kepada Al quran dan Hadith.
Maka dari sini tertolaklah hujah mereka yang mengatakan PERJUANGAN GPMS hanya berbentuk perkauman,asabiyyah dan lain-lain.Ucapan-ucapan ini yang muncul dari mulut-mulut Dajjal dan mereka yang tidak memahami isi kandungan serta tuntutan Al quran itu sendiri.Tulisan ini mengajak pembaca untuk menjawab segala tohmahan daripada pihak-pihak yang tidak memahami perjuangan GPMS yang sebenar.


Biro Dakwah GPMS Sitiawan

No comments:

Post a Comment