Monday, December 14, 2009

Model Inkuiri.

Sewajarnya dalam mengisi kepimpinan muda,beberapa teori boleh diketengahkan dalam menjana kepimpinan muda yang wibawa dan berpengaruh.Tanpa landasan teori-teori tertentu kewibawaan kepimpinan muda itu mungkin ada lompangnya.Terdapat pelbagai teori yang boleh disandarkan seperti teori model arahan kendiri,model pemerhatian -penilaian,model latihan,dan model inkuiri.

Oleh itu organisasi belia harus dapat menguasai atau secara asasnya mengetahui akan senario teori-teori itu.Lantaran itu kepimpinan mereka akan lebih dapat diterima oleh golongan remaja dan belia(15 tahun hingga 40 tahun)Justetu itu modul inkuiri lebih menjurus kepada penyelesaian masalah.(contohnya program makan malam perdana).

Dalam hal ini ahli organisasi akan mengenalpasti masalah yang mereka hadapi.Seterusnya mengutip,mengatur,menyusun dan menilai setiap langkah-langkah dalam menjayakan program itu.Masalah-masalah yang dihadapi dirungkaikan secara sistematik,mengamalkan konsep reflektif,pembuat keputusan dan bijak menyusun strategi.

Oleh itu matlamat akhir akan dapat dicapai dan seterusnya mendokumenkan akan hasil kerja mereka dalam menjana setiap permasalahan atau tugasan.Hal ini membawa kepada kesungguhan organisasi itu bergerak dan bertindak,ahli-ahli diberikan peluang untuk bergerak dan menyelesaikan masalah.Kepuasan ahli-ahli akan dapat dijelmakan,akhirnya akan memberikan satu pengalaman yang berharga kepada ahli-ahli dalam organisasi.

No comments:

Post a Comment