Friday, May 5, 2017

'KECEMERLANGAN PELAJAR TINGKATAN 6 SMAB ' 2017.


Secara mudah kecemerlangan ialah bermaksud 1. bersinar (bercahaya) dgn terang, berkilauan, gilang-gemilang:  2. ki indah (elok)  3. ki (bkn kejayaan, keputusan peperiksaan, dsb) sangat baik: kejayaan ~;  mencemerlangkan menjadikan sesuatu cemerlang, menggemilangkan: kecemerlangan ki keelokan, keindahan, kegemilangan: .

           Jika merujuk kepada istilah bahasa Inggeris :excellence · n. the quality of being excellent. Ø archaic an outstanding feature or quality.-

            Oleh  itu pengukuran kecemerlangan Pelajar Tingkatan 6,boleh disandarkan kepada beberapa faktor atau petunjuk.

  -Pencapaian dalam STPM.
  -Kebolehan mereka layak diterima belajar di pusat pengajian tinggi.
  -Keupayaan mereka untuk mengisi bidang kerjaya pada masa depan.
  -Kebolehan mereka untuk berdikari dalam menyelesaikan masalah.
  -Ciri-ciri global yang ada pada pelajar Tingkatan 6.

Rumusannya,mereka  mesti berupaya untuk menjadi insan yang berguna kepada diri,keluarga,masyarakat dan negara.

*boleh juga merujuk: 

No comments:

Post a Comment