Wednesday, May 31, 2017

Apakah tahap prestasi Pencapaian B.Inggeris Pelajar Melayu ?(BILINGUAL EDUCATION VS ENGLISH IMMERSION)

Pelbagai program terus dilaksanakan agar penguasaan B.Inggeris di kalangan penuntut Melayu bertambah baik dan setanding dengan standard semasa.Oleh itu setakat manakah keupayaan pencapaian ini diukur dan relevan dengan keperluan masa kini dan masa depan.

      Sudahkah masyarakat setempat didedahkan dengan data-data yang membuktikan standard pencapaian penguasaan B.Inggeris di kalangan penuntut Melayu.Atau kepekaan masyarakat umum Melayu agak ketinggalan dalam membicarakan keupayaan penuntut Melayu dalam menguasai B.Inggeris.Lantaran itu wajarkah mata pelajaran B.Inggeris dwajibluluskan pada peringkat SPM?

-contoh kebolehan B.Inggeris-

No comments:

Post a Comment