Tuesday, April 18, 2017

NYDP1 GPMS SITIAWAN - KULIAH ILMU DI PLKN TELUK RUBIAH 2017


*TERIMA KASIH KEPADA GPMS KEBANGSAAN DAN PIHAK PLKN TELUK RUBIAH,MEMBERI RUANG KEPADA NYDP1 GPMS SITIAWAN UNTUK  BERINTERAKSI DENGAN PARA PESERTA PLKN 2017.

No comments:

Post a Comment