Saturday, April 22, 2017

"Meneropong Kemahiran Dwibahasa di sekolah 2017.


1.Apakah itu Kemahiran Dwibahasa?

2.Apakah kepentingan menguasai 'Kemahiran Dwibahasa'?

3.Apakah status pencapaian kemahiran Dwibahasa murid-murid Melayu ketika ini dan pada masa akan datang?

4.Apakah peranan Gpms Kebangsaan,Gpms Negeri,Gpms Cawangan, dan  Cawangan Khas dalam membantu merealisasikan penguasaan Kemahiran Dwibahasa murid-murid Melayu?

No comments:

Post a Comment