Sunday, January 15, 2017

TN50,APAKAH KEHENDAK DAN HARAPAN AHLI GPMS?


TN50,menjangkau hitungan menuju tahun 2050,apakah impian dan harapan ahli-ahli Gpms di seluruh negara?Atau mereka  masih lagi tertanya-tanya "TN50" itu apa.

No comments:

Post a Comment