Sunday, January 22, 2017

Peranan Gpms dan Ibu Bapa dalam 'Impak Kemahiran Dwibasa'


1.Kemahiran dwibahasa merupakan satu impian dan keinginan dalam hasrat pendidikan masa depan negara.
2.Bahkan cakupan dalam pembinaan TN50,menjadikan kemahiran dwibahasa ini satu hakikat yang perlu dikuasai oleh para pelajar sebelum memasuki ke alam universiti ,atau selepas SPM.
3.Justeru itu,ahli Gpms dan ibu bapa wajar memahami agar dapat membantu para pelajar menguasai kemahrian dwibahasa.Jika tidak sudah pastilah impian dan keinginan ini sukar untuk dicapai.
4.Ahli Gpms dan ibu bapa pasti arif akan dwibahasa yang perlu 'dicapai' oleh para pelajar,.
5.Rumusannya,masa terus berdetik,kealpaan akan membuatkan pelajar itu akan gagal menguasai kemahiran dwibahasa dan sudah pasti akan gagal bersaing di peringkat  global pada masa akan datang.

No comments:

Post a Comment