Saturday, June 10, 2017

UPSR 2017,MENJELANG TIBA,CALON TAHUN 6 2017 ?


1.SETELAH MENERIMA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1,MURID-MURID HENDAKLAH MELIHAT AKAN KELEMAHAN MEREKA DENGAN TELITI.

2.PUNCA-PUNCA KELEMAHAN HENDAKLAH DIBAIKI DENGAN SEGERA.

3.PASTIKAN BERBINCANG DENGAN GURU,UNTUK MENGATASI MASALAH YANG DIHADAPI.

4.UPSR 2017,MENJELANG TIBA.

No comments:

Post a Comment