Tuesday, December 29, 2015

Program Gpms Sitiawan Di Hati 2016.

1.Program Gpms Sitiawan Di Hati adalah,program yang berteraskan pendidikan ,berkonsepkan amalan derma atau sumbangan oleh sesiapa sahaja,sama ada berbentuk peralatan pengajaran pembelajaran dan tajaan kursus kem motivasi belajar. 2.Konsep bantuan tersebut akan disalurkan sama ada kepada pihak individu,sekolah rendah,sekolah menengah dan pengajian tinggi. 3.Saluran sumbangan hendaklah melalui Gpms Sitiawan atau Biro Badan Bertindak Gpms Sitiawan. 4.Urus Setia program ialah Gpms Sitiawan . 5.Semoga Program Gpms Sitiawan Di Hati dapat membantu pembangunan pendidikan anak-anak Melayu.

No comments:

Post a Comment