Sunday, November 29, 2015

ADAKAH IBU BAPA TAHU STATUS PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA LEPASAN UPSR?

PERMOHONAN JENIS SEKOLAH KAWALAN Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Sekolah Kawalan/ Sekolah Rancangan Khas (SRK)/ Sekolah Elit/ Sekolah Rancangan Khas Negeri (RKN) Kelas Kawalan/ Kelas Premier Kelas Rancangan Khas (KRK)/Rancangan Khas Daerah (RKD)/ Sekolah Premier Kelas Aliran Agama (KAA) Pautan Sumber: mysumber.com 1:KEPUTUSAN UPSR 2015 TELAH DIUMUMKAN,APAKAH IBU BAPA MEMAHAMI AKAN STATUS PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA,(JIKA ANAK-ANAK MEREKA MEMOHON ). ATAU 2.IBU BAPA KELIRU ATAU BAGAIMANA?

No comments:

Post a Comment