Thursday, May 21, 2015

"DARI BELIA UNTUK BELIA"SELAMAT HARI BELIA 2015

1:Selamat Hari Belia 2015.
2:Majunya sesebuah negara di tangan belianya.
3:Maju belia di tangan pemimpinnya.
4;Namun belia yang berpersatuan tidak semestinya lebih hebat daripada belia yang tidak  berpersatuan,namun lebih baik belia itu bergerak di bawah sesebuah persatuan atau organisasi yang sah.
5;Pemimpin belia hari ini,menjadi penentu kepada pembangunan " denyut nadi akar umbi belia "
pada masa akan datang.
6.Pihak kerajaan Malaysia telah memberikan perhatian yang secukupnya kepada pembangunan belia,oleh itu pastikan pembangunan akar umbi belia dirasai oleh para belia.
7:Pemimpin belia datang dan pergi,namun pastikan yang pergi itu membawa sesuatu yang bermakna,dan yang sedia ada harus  bersedia meneraju  kepimpinan yang baru.
9:SELAMAT HARI BELIA 2015.

No comments:

Post a Comment