Thursday, May 1, 2014

Usia Pemimpin Belia 30 tahun,Satu Anjakan Positif.


                                                   
Mus’ab bin Umair, Usamah bin Zaid, Sultan Muhammad Al-Fateh, Saidina Umar, Saidina Ali-antara nama belia yang hebat dalam sejarah Islam,usia mereka usia belia.


-merujuk kepada DASAR PEMBANGUNAN BELIA NEGARA,,semestinya aktiviti belia itu bertumpu kepada usia 18 hingga 25 tahun.
Ketika ini persatuan belia yang sedia ada,sudah boleh mencongak adakah mereka memberi tumpuan yang aktif kepada  golongan tersebut.
Akhirnya pihak kerajaan wajar memurnikan akta belia sedia ada dengan segera,agar kita setanding negara maju.

No comments:

Post a Comment