Saturday, May 14, 2011

Selamat Hari Guruberjasa guru pada yang kena,
budi dan ilmu sama sekata,
tiada terucap tiada terkata,
budimu guru dikenang jua.

No comments:

Post a Comment